Zarząd klubu Towarzystwo Siatkarskie "Volley" Jelcz-Laskowice, występującego w rozgrywkach II Ligi Siatkówki Mężczyzn pod nazwą IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice,  pragnie ustosunkować się do sytuacji związnej z rywalizacją w serii PlayOut z klubem MKS Olavia Oława. Szczegóły związane z okolicznościami nierozegrania 3. spotkania serii PlayOut zostały przedstawione w poniższym oświadczeniu.

Szanowni Państwo!

Zarząd klubu TS "Volley" Jelcz-Laskowice w odpowiedzi na zapytanie drużyny MKS Olavia Oława z dnia 17.03.2021 w sprawie przełożenia spotkań serii PlayOut zaplanowanych na 20-21.03.2021 odpowiedział odmownie. Decyzja podjęta przez klub TS "Volley" została oparta na przepisach i regulaminie rozgrywek PZPS. Klub MKS Olavia Oława jako powód przełożenia spotkania wskazał zakażenie wirusem SARS CoV-2 u 1 zawodnika klubu, przesyłając stosowny dokument potwierdzający ten fakt. Nie wyrażając zgody na przełożenie meczu za porozumieniem stron, klub TS "Volley" powołał się na fragment „Procedury dotyczącej składania wniosku do Wydziału Rozgrywek PZPS o przełożenie meczu z urzędu w rozgrywkach PZPS, w przypadku kwarantanny lub izolacji z powodu zakażania COVID-19 w klubie” z dnia 23.11.2020:

„Turnieje półfinałowe i finałowe o wejście do I ligi Kobiet, do I Ligi Mężczyzn, do II Ligi Kobiet i II Ligi Mężczyzn oraz mecze play off/play out w I Lidze Kobiet i II Lidze Mężczyzn nie będą przekładane. W przypadku nierozegrania, mecze zostaną zweryfikowane jako walkower.”

Na podjęcie wspomnianej powyzej decyzji wpływ miało kilka przesłanek.  Kontrakty wiążące zawodników TS „Volley” z Klubem zostały podpisane do 31.03.2021, ustalając jako datę zakończenia kontraktu ew. termin 5 meczu fazy PlayOut - zgodnie z oficjalnym terminarzem II Ligi Siatkówki Mężczyzn ogłoszonym przez organ prowadzący rozgrywki PZPS przed rozpoczęciem sezonu 2020/2021. Przełożenie meczu na pożniejszy termin, spowodowałoby przedłużenie sezonu o minimum 2-3 tygodnie ( wliczając czas trwania kwarantanny oraz czas konieczny na powrót zawodników do treningu określony przepisami). Na wydłużenie tego terminu wpływ miałyby także przypadające na początek kwietnia Święta Wielkanocne, co uniemożliwia rozegranie spotkań w tamtym okresie. Przedłużenie trwania sezonu spowodowałoby konflikt z osobistymi i zawodowymi planami zawodników TS "Volley". Trzeba zaznaczyć, że część zawodników klubu mieszkała wcześniej w innych miejscach naszego kraju, co powoduje konieczność wynajmu lokali mieszkaniowych na okres trwania sezonu. Cześć zawodników na kwiecień zaplanowała także rozpoczęcie przygotowań do sezonu plażowego 2021, planując udział w turniejach ze swoimi plażowymi partnerami. Przedłużenie sezonu niesie za sobą więc wiele problematycznych konsekwencji, poza sprawami finansowymi. Umowy z trenerami oraz umowa najmu hali sportowej również została zawarta na okres trwania sezonu. Przełożenie spotkań na termin w kwietniu 2021 spowoduje poniesienie dodatkowych, znaczących kosztów przez klub TS „Volley” ( dodatkowe 3-4 tygodnie treningów, wynagrodzenia zawodników i trenerów).

Trudno także przewidzieć, jak rozwinie się sytuacja pandemiczna w nadchodzącym czasie. Dynamiczny rozwój pandemii koronawirusa w ostatnich tygodniach wpłyną już na zaostrzenie obostrzeń za pomocą przepisów prawnych wchodzących w życie dnia 20.03.2021. Rozegranie spotkań w późniejszym terminie, w kwietniu/maju 2021 mogłoby być niemożliwie z powodu kolejnych ograniczeń nałożonych przez władze RP.  Przekładanie meczu na odległy termin działa na niekorzyść klubu oraz zawodników, uniemożliwiając podjęcie decyzji związanych z przyszłością i zawarciem umów/kontraktów na występy w sezonie 2021/2022. Pozostałe kluby, które skończyły/skończą rozgrywki wcześniej byłyby uprzywilejowane w rozmowach z zawodnikami w porównaniu z klubami, które skończą rozgrywki później. Powyższa argumentacja przemawia za decyzją podjętą przez klub TS „Volley”.

W dniu 19.03.2021 klub TS "Volley" otrzymał korespondencje mailową od klubu MKS Olavia. Z wiadomosci wynikało, że "zarząd klubu [MKS Olavia] podjął decyzję o nie wysyłaniu [drużyny] na mecze barażowe 20,21 marca 2021 z TS Faurecia Volley Jelcz Laskowice" argumentując decyzję stwierdzonymi przypadkami wirusa SARS CoV-2 i skierowaniami na kwarantannę w zespole.

W odpowiedzi na wspomniane powyżej pismo klubu MKS Olavia Oława Wydział Rozgrywek PZPS poinformował w dniu 19.03.2021:

"Zgodnie z przyjętą przed sezonem procedurą: „Turnieje półfinałowe i finałowe o wejście do I ligi kobiet, do I ligi mężczyzn, do II ligi kobiet i do II ligi mężczyzn oraz mecze play off/play out w I lidze kobiet i w II lidze mężczyzn nie będą przekładane. W przypadku nierozegrania, mecze zostaną zweryfikowane jako walkower.” .Mając powyższe na uwadze, PZPS nie ma podstaw do przełożenia spotkania z urzędu, a jedynie za zgodą przeciwnika. Wiemy z korespondencji z prezesem klubu TS „Volley” Jelcz-Laskowice z dnia 17 marca 2021 roku, że takiej zgody nie wyrażają. W konsekwencji, mecz fazy play out w II lidze mężczyzn gr. IV nr 8-9-3 z dnia 20.03.2021 r. IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice – MKS Olavia Oława zostanie zweryfikowany jako walkower dla drużyny IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice (3:0 (25:0, 25:0, 25:0)). Biorąc pod uwagę dwa poprzednie spotkania, które wygrał zespół IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice, faza play out zostanie zakończona trzema zwycięstwami drużyny z Jelcza-Laskowic, co kończy rywalizację o utrzymanie w II lidze mężczyzn w sezonie 2020/2021."

Opisane w niniejszym oświadczeniu okoliczności sprawy wskazują argumentację władz klubu TS "Volley" opartą o obowiązujące w dobie pandemii przepisy. Przedstawione przez nasz klub wytłumaczenie zaistaniałej sytuacji zostało przyjęte i poparte stosowną decyzją PZPS, przedstawioną powyżej. Uważamy, że postępowanie w zgodzie z obowiązyjącymi przepisami nie wypaczyło rywalizacji. W sportowej rywalizacji po 2 rozegranych meczach siatkarze IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice prowadzili 2:0 pokazując, że zasłużyli na utrzymanie w rozgrywkach II Ligi.

 

Podpisał:

Piotr Piechota

Prezes zarządu TS "Volley" Jelcz-Laskowice

 

20.03.2021 Jelcz-Laskowice

 

Partner techniczny

kempa kasten neg RGB

Nasi partnerzy

Plansza sponsorzy 22 23 1