REGULAMIN:

1. Organizatorzy: TS Volley Jelcz-Laskowice, Centrum Sportu i Rekreacji Jelcz-Laskowice, Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

2. Czas i miejsce: 20.07.2019 (turniej mężczyzn); 21.07.2019 (turniej kobiet). Kompleks boisk przy CSiR (Ul. Oławska 48).

3. Turniej mężczyzn jest przewidziany dla maksymalnie 24 par, turniej kobiet dla 16 par.

4. Osoby niepełnoletnie muszą w dniu zawodów dostarczyć zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w turnieju.

5. Uczestnicy oświadczą, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju.

6. Za rzeczy pozostawione bez dozoru organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

7. Turniej zostanie rozegrany wg. oficjalnych przepisów dotyczących rozgrywek w piłce siatkowej plażowej.

8. Podczas turnieju sędziować będą sędziowie DZPS.

9. Turniej zostanie rozegrany w systemie brazylijskim tj. do 2 przegranych meczów ( 1 set do 21 pkt, a od 1/4 lub 1/2 finału 2x 15 pkt - w zależności od czasu). Organizator zapewni piłki turniejowe, natomiast do rozgrzewki uczestnik użyje swojej.

10. Organizatorzy zapewnią na miejscu turnieju opiekę medyczną.

11. Uczestnicy zobowiązują się do zapłaty wpisowego 60 zł/ para w dniu turnieju, a organizatorzy zapewnią pakiet turniejowy w postaci koszulki turniejowej, posiłku oraz wody.

12. Organizatorzy zapewnią nagrody pieniężne za zajęcie miejsc 1-3 .Pula nagród za oba turnieje to 2400 zł (1 miejsce - 600 zł, 2 miejsce - 400 zł, 3 miejsce - 200 zł)

13. Zgłaszając się do turnieju jednocześnie wyrażam zgodę na powierzenie i wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku przez Organizatorów turnieju. Dane osobowe zbierane są przez organizatora w celu przeprowadzenia zapisów do turnieju, przeprowadzenia turnieju oraz późniejszej publikacji (imię, nazwisko zawodników oraz wizerunek w relacji zdjęciowej) w materiałach prasowych i relacjach z turnieju.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz do ewentualnych zmian w regulaminie.

 

INSTRUKCJA ZAPISÓW:

Name - wpisz swoje imię i nazwisko

E-mail - wpisz swój adres e-mail (wyślemy pod ten adres wiadomość potwierdzającą udział w turnieju)

Wpisz imiiona i nazwiska członków zespołu i telefon kontaktowy

Po uzupełnieniu wymaganych pól, wciśnij przycisk SEND.

Gotowe!

Formularz zapisowy

Partner techniczny

keeza logo